Bắt đầu hoạt động từ 2008 BEESCS giúp hàng hóa của khách hàng
được vận chuyển nhanh chóng và an toàn nhất